C9 TECNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGIA I ESTOMATOLÒGICA
(TAO)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

La competència professional d'aquest tècnic és la de realitzar tasques d'instrumentació en equips de salut bucodental. Aquesta competència li permetrà treballar com auxiliar bucodental.

Aquest curs requereix una clau d'inscripció