C8 EDUCACIÓ PER A LA SALUT
(C8_1)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

En aquest curs es treballen nocions  sobre el concepte de salut i malaltia, así com activitats per tal de promocionar la salut fent activitats en camps concrets. 

 

Aquest curs requereix una clau d'inscripció