Categories de cursos

1. Batxillerat 

1r Bat. 
 Biologia 1r BAT
 CTMA 1r BAT
 English 1st BatxilleratAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Física 1Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato A y BAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato CAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Matemàtiques (Científic-Tecnològic)
 Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1
 Psicologia-Sociologia 1r BatxilleratAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Tecnologia Industrial 1Aquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

2n Bat. 
 Biologia 2n BAT
 CTMA 2n BAT
 Economia 2n BATAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 English 2nd Batxillerat Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 GEOGRAFIA 2N BATXILLERATAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato CAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Química 2n BatxilleratAquest curs requereix una clau d'inscripció
2. Cicles Formatius 
 BORSA DE TREBALLAquest curs requereix una clau d'inscripció

CFGM CAI 
 C1 Operacions administratives i documentació sanitàriaAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 C2 L'esser humà davant la malaltiaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 C2 L'ésser huma davant la malaltia CAI 3 i CAI 4 - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C3 Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repos i moviment CAI D i CAI E - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humàAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humàAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 C5 Loreto Primers auxilis - CAI 1Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 C5 Primers auxilis - CAI 3, 4Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 C5 Primers auxilis matí - CAI 2Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 C6 Higiene del medi hospitalari CAI F - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C7 Recolzament psicològic al pacient/ client - CAI 3 i 4Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 C7 Recolzament psicològic al pacient/client - CAI 1 i 2Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 C8 EDUCACIÓ PER A LA SALUTAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 C8 EDUCACIÓ PER A LA SALUT Tarda
 C9 LoretoTECNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGIA I ESTOMÀTOLÒGICA Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
 C9 TECNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGIA I ESTOMATOLÒGICAAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL - CAI- EMILI MARÍNAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Formació i orientació laboral - CICLES GRAU MITJÀ LOGSE - TERESA CARRERAS
 RELACIONS EN L'ENTORN DE TREBALL -CAI- EMILI MARÍNAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 TUTORIA CAI 3Aquest curs requereix una clau d'inscripció

CFGM Farmàcia 
 Formació i orientació laboral - CICLES GRAU MITJÀ LOE - TERESA CARRERAS
 M1 OFICINA DE FARMÀCIAAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M1 OFICINA DE FARMÀCIA MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M1 OFICINA DE FARMÀCIA TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M11 Empresa iniciativa emprenedoraAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M12 Anglès TècnicAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 Dispensació de productes farmacèutics 1r B Matí - GemmaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACEUTICS 1rB TARDAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 Dispensació de productes farmacèutics I Matí A Esther CalsinaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACEUTICS I TARDA
 M2 Dispensació de productes farmacèutics II Matí grup AAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 Dispensació de productes farmacèutics II Matí grup BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 Dispensacio de productes farmaceutics II TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Dietètica II TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Dispensació de productes parafamacèutics 1r - MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Dispensació de productes parafarmacèutics I -TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Dispensació de productes parafarmacèutics II - MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M4 Formulació magistral (2n)Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 M4 FORMULACIÓ MAGISTRAL MATÍ Esther CalsinaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M4 FORMULACIÓ MAGISTRAL TARDAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M5 Promoció de la salut II MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M5 Promoció de la Salut MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M5 Promoció de la salut TardaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 M5 Promoció de la salut Tarda UF 3Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 M6 Disposició i venda de productesAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M6 Disposició i venda de productes Tarda grup AAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M6 DISPOSICIÓ I VENDA PRODUCTES GRUP BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M7 Operacions bàsiques de laboratori Matí
 M7 Operacions bàsiques de laboratori Tarda grup AAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M7 Operacions bàsiques de laboratori Tarda grup BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M8 Primers auxilis 2n A TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M8 Primers auxilis 2n B TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M8 Primers auxilis MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M9 ANATOMOFISIOPATOLOGIA MATÍAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M9 ANATOMOFISIOPATOLOGIA TARDAAquest curs requereix una clau d'inscripció
 TUTORIA 1r FARMÀCIA MATÍAquest curs requereix una clau d'inscripció
 TUTORIA 1r FARMÀCIA TARDAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 TUTORIA 2n FARMÀCIA MATÍAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 TUTORIA 2n FARMÀCIA TARDAAquest curs requereix una clau d'inscripció

CFGS Dietètica 
 C5 Microbiologia grups A i BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C12 Complementació alimentària i herbodietètica
 C1 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietèticaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C2 Alimentació equilibradaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 C3 DietoteràpiaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C4 Control alimentariAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C6 Educació Sanitària i Promoció de la SaludAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C7 Fisiopatologia aplicada a la dietèticaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Tutoria 2n dietèticaResum
 Tutoria dietètica 1ºAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

CFGS Higiene Bucodental 
 C4 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BUCODENTALAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C5 Educació sanitària i promoció de la salut - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C6 Anatomofisiologia i patologia bàsicaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C6 Anatomofisiologia i patologia bàsica - MATÍAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Formació i orientació laboral - CICLES GRAU SUPERIOR LOGSE
 M1 Recepció i logística a la clínica dental MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M1 Recepció i logística a la clínica dental Tarda
 M10 Fisiopatologia general MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 Estudi de la cavitat oral Matí ABAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 Estudi de la cavitat oral TardaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Exploració de la cavitat oral
 M3 Exploració de la cavitat oral I Matí AAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Exploració de la cavitat oral I Matí B
 M3 Exploració de la cavitat oral I Tarda A
 M3 Exploració de la cavitat oral I Tarda BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M4 Intervenció bucodental (matí i tarda)Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 M5 Epidemiologia en salut oral II TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M5 Epidemiologia en salut oral MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M6 Educació per a la salut oralAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M6 Educació per a la salut oral TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M7 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
 M7 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants Matí AAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M7 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants Matí B - Tarda AAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M7 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants Tarda B
 M8 Pròtesi i ortodòncia MatíAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M8 Pròtesi i ortodòncia Tarda A
 M8 Pròtesi i ortodòncia Tarda BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M9 Primers auxilis MatíAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M9 Primers auxilis TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció

CFGS Documentació i Administració Sanitàries 
 M4 Arxiu i documentació sanitaria - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Extracció de diagnòstics i procediments BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M1 Gestió de pacientsAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M10 Gestió administrativa sanitàriaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M13 AnglèsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M2 Terminologia clínica i patologiaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M3 Extracció de diagnòstics i procediments AAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M4 Arxiu i documentació sanitaris
 M5 Sistemes d'informació i classificació sanitarisAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M6 Ofimàtica i procés de la informació grup AAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M6 Ofimàtica i procés de la informació grup BAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M7 Codificació sanitàriaAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M8 Atenció psicosocial al pacient/usuariAquest curs requereix una clau d'inscripció
 M9 Validació i explotació de dadesAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Tutoria 1r
 Tutoria 2nAquest curs requereix una clau d'inscripció
3. Departaments 
 Gestió de CentreAquest curs requereix una clau d'inscripció

Ciències de la Naturalesa 

Cicles Formatius 

Formació i orientació laboral 
 Formació i orientació laboral LOEAquest curs requereix una clau d'inscripció
 RELACIONS EN L'ÀMBIT DE TREBALL - DIETÈTICAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL - DIETÈTICA-Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Ciències Socials, Filosofia i Religió 

Educació Física 
 Apunts d'Educació FísicaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

Llengua i Literatura Castellana i Cultura Clàssica 
 Animación a la lecturaAquest curs requereix una clau d'inscripció

Llengua i Literatura Catalana 

Llengües Estrangeres 

Matemàtiques 

Música i Educació Visual i Plàstica 

Orientació Educativa 

Tecnologia 
4. Miscel·lània 
 C3 Benestar del pacient, necessitats d'higiene, repòs i movimentAquest curs requereix una clau d'inscripció
 C3 Benestar del pacient: necessitat d'higiene, repòs i movimentAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Enquestes Institut de SalesAquest curs requereix una clau d'inscripció
 PDI
 Educat 1x1Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 El Moodle com a plataforma de treball a l'aulaResum
 curs moodle iesdesalesAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Entorns Web 2.0Aquest curs requereix una clau d'inscripció