Cursos 
C1 Operacions administratives i documentació sanitàriaAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
C2 L'esser humà davant la malaltiaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
C2 L'ésser huma davant la malaltia CAI 3 i CAI 4 - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
C3 Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repos i moviment CAI D i CAI E - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
C4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humàAquest curs requereix una clau d'inscripció
C4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humàAquest curs permet entrar als usuaris visitants
C5 Loreto Primers auxilis - CAI 1Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
C5 Primers auxilis - CAI 3, 4Aquest curs requereix una clau d'inscripció
C5 Primers auxilis matí - CAI 2Aquest curs requereix una clau d'inscripció
C6 Higiene del medi hospitalari CAI F - TardaAquest curs requereix una clau d'inscripció
C7 Recolzament psicològic al pacient/ client - CAI 3 i 4Aquest curs requereix una clau d'inscripció
C7 Recolzament psicològic al pacient/client - CAI 1 i 2Aquest curs requereix una clau d'inscripció
C8 EDUCACIÓ PER A LA SALUTAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
C8 EDUCACIÓ PER A LA SALUT Tarda
C9 LoretoTECNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGIA I ESTOMÀTOLÒGICA Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsInformació
C9 TECNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGIA I ESTOMATOLÒGICAAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL - CAI- EMILI MARÍNAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
Formació i orientació laboral - CICLES GRAU MITJÀ LOGSE - TERESA CARRERAS
RELACIONS EN L'ENTORN DE TREBALL -CAI- EMILI MARÍNAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
TUTORIA CAI 3Aquest curs requereix una clau d'inscripció